FNsP F. D. R.
 
1,3 milióna eur z dotácie použije nemocnica na rekonštrukciu
FNsP F. D. Roosevelta bola na februárovom výjazdovom rokovaní vlády, pridelená dotácia vo výške 1,3 milióna eur. Zriaďovateľom pridelené prostriedky plánuje nemocnica použiť na niekoľko rekonštrukčných projektov zameraných na zvýšenie komfortu pacientov a zvýšenie kvality zdravotnej starostlivosti o transplantovaných pacientov.
InfocentrumAko prvou začnú s rekonštrukciou cestnej komunikácie vo vnútri areálu nemocnice, ktorá je dlhodobo v havarijnom stave. Denne po nej prechádzajú sanitky, pacienti, zásobovanie a aj zamestnanci. Oprava cesty pomôže mierne rozšíriť aj počet parkovacích miest, pretože niektoré voľné plochy sa pre svoj zlý technický stav nemohli na tento účel využívať.
Ďalej je plán investovať prostriedky do výmeny vstupných dverí do polikliniky a lôžkovej časti, ktorých používanie je v súčasnosti pre pacientov veľmi nepohodlné. V poliklinike na prízemí budú vymenené podlahy, pretože tadiaľ sa počas dňa pohybuje asi najviac ľudí. Rekonštrukciou prejde aj vstupná hala a informačné centrum v poliklinike.
Vybudovaním transplantačnej jednotky na Oddelení anestéziológie a intenzívnej medicíny sa skvalitní poskytovanie zdravotnej starostlivosti o transplantovaných a ťažko chorých pacientov.
Všetky rekonštrukčné projekty plánuje nemocnica  zrealizovať do konca roka.
Prostriedky z dotácie sa nachádzajú od konca marca na účte nemocnice.
Časť prác si zabezpečí vo vlastnej réžii, niektoré prostredníctvom dodávateľských subjektov.
Posledná úprava Štvrtok, 16 Apríl 2015 15:58 Napísal Mgr. Ružena Maťašeje
 
Na prednostné vyšetrenie sa môžete vo FNsP F.D. Roosevelta objednávať do konca júna

V súvislosti s novelou zákona č. 53/2015 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 577/2004 Z.z. o rozsahu zdravotnej starostlivosti uhrádzanej na základe verejného zdravotného poistenia a o úhradách za služby súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony Vás chceme informovať, že od 1. apríla 2015 sa ruší vyberanie poplatkov za tieto služby a výkony:

  1. vypísanie lekárskeho predpisu alebo vypísanie lekárskeho poukazu,
    b)vypísanie odporúčania na poskytnutie špecializovanej ambulantnej starostlivosti alebo vypísanie odporúčania na poskytnutie ústavnej starostlivosti,
    c)vypísanie návrhu na kúpeľnú liečbu,
    d)potvrdenie o návšteve lekára alebo potvrdenie o návšteve iného zdravotníckeho pracovníka.

Poplatok za prednostné poskytnutie zdravotnej starostlivosti vo vyhradených ordinačných hodinách, ktoré boli schválené a potvrdené samosprávnym krajom do 31. marca 2015, je poskytovateľ zdravotnej starostlivosti oprávnený vyberať až do schválenia a potvrdenia nových ordinačných hodín samosprávnym krajom, najdlhšie však do 30. júna 2015.

Posledná úprava Streda, 15 Apríl 2015 13:17 Napísal Mgr. Ružena Maťašeje
 
Ak potrebujete nový kĺb, nerozhodujte sa len podľa dĺžky čakania na zákrok, ale aj podľa kvality s akou vám ho urobia
Kritériom výberu zdravotníckeho zariadenia pre pacienta čakajúceho na výmenu kĺbu nie je len to, koľko musí na zákrok čakať, ale aj aká je jeho samotná kvalita. „Kvalitu možno merať tým, koľko majú naši pacienti revíznych operácii, kedy môžu ísť domov a čo sa s nimi deje po operácii. Myslím si, že v tomto bode sú naše výsledky priaznivé, pretože pacienti po totálnych endoprotézach ležia u nás v priemere päť dní a prípady, kedy sa z rôznych príčin vyskytnú komplikácie a pacienta musíme reoperovať sa vyskytli napríklad v roku 2014 len u 6% z celkového počtu,“ uviedol primár Oddelenia ortopédie MUDr. Marián Hlaváč, PhD .
FNsP FDR je najväčšia nemocnica v Banskobystrickom kraji. Na 901 lôžkach ročne hospitalizujú okolo 35 tis. pacientov a vykonajú takmer 500 000 ambulantných vyšetrení. S výnimkou Lučeneckej nemocnice sa výmeny kĺbov v ostatných zdravotníckych zariadeniach v kraji nevykonávajú.
Posledná úprava Streda, 15 Apríl 2015 13:18 Napísal Mgr. Ružena Maťašeje
 
PACIENTI ČAKAJÚ NA VÝMENU KĹBOVEJ NÁHRADY UŽ LEN ŠTYRI MESIACE

Pacienti čakajú na výmenu bedrového kĺbu vo FNsP F. D. Roosevelta z pôvodných osemnásť mesiacov už len štyri.
Totálne endoprotézy patria medzi zákroky, na ktoré musia pacienti na Slovensku najdlhšie čakať a zdravotné poisťovne vytvárajú na tento typ zákrokov čakacie listiny.
„Pri takomto tempe prestaneme na jeseň vytvárať čakacie listiny úplne, to znamená, že pacientov budeme operovať priebežne do troch mesiacov, ako to ukladá vyhláška Ministerstva zdravotníctva SR. Čo je ešte pozitívnejšie, môžu k nám prísť pacienti z iných regiónov, a z iných zdravotníckych zariadení, kde by museli čakať na operáciu kĺbu oveľa dlhšie. O uvoľnených kapacitách sme informovaliÂÂ aj zdravotné poisťovne s tým, že svojich pacientov môžu presmerovať do našej nemocnice,“ priblížila riaditeľka nemocnice Ing. Miriam Lapuníková, MBA. Výmena kĺbovej náhrady je radikálny zákrok, ktorému predchádza dlhodobé trápenie pacienta, obmedzenie jeho mobility a s tým spojené zhoršenie kvality bežného života.

Posledná úprava Streda, 15 Apríl 2015 13:19 Napísal Mgr. Ružena Maťašeje
Čítať celý článok...
 
Videorehabilitačný program pre pacientov po výmene kĺbovej náhrady
Pre ortopedických pacientov pripravilo oddelenie novinku v podobe videorehabilitačného programu. Po zákroku cvičí štandardne s pacientmi fyzioterapeut. Aby si však cvičenia dôkladne zapamätali a natrénovali najmä starší pacienti, natočili pre nich edukačné video s cvikmi, ktoré pacient sleduje na svojej izbe, niekoľko krát za deň. "Včasná a správna rehabilitácia je nevyhnutná pre rýchlu pooperačnú mobilitu a následnú rekonvalescenciu pacienta. Bráni stuhnutiu operovaného kĺbu a je tiež vhodnou prevenciou pádov, ktoré môžu spôsobiť nepríjemné zlomeniny v oblasti endoprotézy,“ zdôraznil PhDr. Radoslav Zelník, fyzioterapeut, ktorý sa na výrobe videa podieľal. Rehabilitačný program je v takejto forme na Slovensku ojedinelý.
Posledná úprava Štvrtok, 23 Apríl 2015 08:10 Napísal Mgr. Ružena Maťašeje
 
Viac článkov...