FNsP F. D. R.
 
Bývalý riaditeľ nemocnice Vladimír Baláž o okolnostiach okolo obstarávania stravovania hovoril v štúdiu TV Hronka
MUDr. Baláž v TV Hronka290

         Pozn.:Cenu za stravnú jednotku, ktorú uviedol MUDr. Baláž je vrátane DPH.

Posledná úprava Streda, 17 December 2014 11:06 Napísal Mgr. Ružena Maťašeje
 
Vyjadrenie MUDr. Vladimíra Baláža, PhD.

Po zvážení celej situácie okolo procesu verejného obstávania na liečebnú výživu a stravovanie som dňa 10.12.2014 oznámil ministrovi zdravotníctva SR, že sa vzdávam funkcie riaditeľa FNsP F.D. Roosevelta Banská Bystrica.
    Nie som si vedomý nášho pochybenia. Právny názor ktorým disponujeme, sa  nestotožňuje s názorom Ministerstva zdravotníctva SR. Ak bolo podmienkou platnosti zmluvy s dodávateľom služby stravovania predložiť zmluvu Vláde SR, bolo to povinnosťou Ministerstva zdravotníctva SR, nie nemocnice.
    Riešením havarijného stavu stravovacej prevádzky sa už niekoľko rokov zaoberali spolu tri vedenia nemocnice. Avšak nebolo reálne ubrať na jej rekonštrukciu len tak   jednorázovo niekoľko miliónov z rozpočtu nemocnice. Preto nás potešilo, že sa našla ochotná spoločnosť, investovať do rekonštrukcie. Považovali sme to za prínosné riešenie, pretože pacienti tak budú vďaka novým technológiám a tabletovému systému dostávať počas hospitalizácie stravu pripravenú vo vyhovujúcich podmienkach, teplú a esteticky naservírovanú. Naši zamestnanci sa budú stravovať v dôstojných priestoroch. Počas celého procesu výberu dodávateľa a príprav zmlúv sme konali obozretne, aby sme dodržali všetky zákonné postupy. Cenu, ktorú nám ponúkol víťazný uchádzač, bola najnižšia a  porovnateľná s našimi prepočtami za stravnú jednotku aká by nám vyšla, keby sme do rekonštrukcie investovali vlastné zdroje.
    S nechuťou odmietam spôsob a formu akou médiá a niektorí politici vykonštruovali celú kauzu a očiernili meno nemocnice, mňa, kolegov z ostatných nemocníc aj samotného dodávateľa.  


    S úctou

                                                                       MUDr. Vladimír Baláž, PhD. 

Posledná úprava Piatok, 12 December 2014 11:09 Napísal Administrator
 
Stanovisko vedenia FNSP F.D.ROOSEVELTA k medializovaným informáciám o zabezpečení služieb stravovania

Vedenie nemocnice sa rozhodlo pre realizáciu verejného obstarávania vzhľadom na nevyhovujúce priestory stravovacej prevádzky. Používané technológie boli vo veľmi zlom technickom stave (parné kotly, roboty, panvice, transportné vozíky na prepravu stravy pre pacientov na oddelenia, vzduchotechniky, elektrických rozvodov, atď.) Kontroly vykonané pracovníkmi Regionálneho úradu verejného zdravotníctva (RÚVZ), ktorými boli opakovane zistené nedostatky z dôvodu dlhodobo pretrvávajúceho nevyhovujúceho stavu technologických zariadení a nedodržania teplotného reťazca hotových pokrmov spôsobeného  poškodením  tabletového systému dlhodobo používaného za hranicou životnosti ako aj nevyhovujúceho stavu skladovania potravín, poukazovali na nevyhnutnosť komplexnej rekonštrukcie.

Dovolíme si tvrdiť, že snaha zabezpečiť proces rekonštrukcie stravovacej prevádzky bola absolútne legitímna, opodstatnená a podtrhnutá snahou vedenia zabezpečiť adekvátnu liečebnú výživu pre pacientov.

D únik plynu - horák290G únik plynu cez potrubie290P1030772 290M už odstavené sporáky290

Obr.: Stav zariadení kuchyne pred prevzatím prevádzky dodávateľom

Posledná úprava Utorok, 09 December 2014 18:10 Napísal Mgr. Ružena Maťašeje
Čítať celý článok...
 
Zmeny v objednávaní sa na vyšetrenie na dermatologické, urologické, ortopedické a pneumologické ambulancie

Vážení pacienti,

našou snahou je zlepšiť služby v oblasti poskytovania ambulantnej zdravotnej starostlivosti.
Aby bolo vaše čakanie, či už na termín vyšetrenia alebo priamo pred ambulanciou, čo najkratšie, zavádzame postupne zmeny v systéme objednávania sa na ambulantné vyšetrenie vo FNsP F.D. Roosevelta Banská Bystrica.
Už niekoľko mesiacov platí, že na ambulantné vyšetrenie sa musíte objednať vopred, či už telefonicky alebo osobne.  
Od 1. decembra 2014 je možné objednať sa alebo volať priamo na dermatologické, urologické, ortopedické a pneumologické ambulancie    len v čase od 7.00 – 8.30 h  a od 13.30 – 15.00 h.
V čase medzi 8.30 -13.30 h bude objednávanie na vyšetrenie zabezpečovať infocentrum.
Systém presmerovania hovorov na infocentrum  v čase od 8.30 – 13.30 h bude postupne v roku 2015 zavedený na všetky ambulancie.

Presmerovanie hovorov

Posledná úprava Streda, 03 December 2014 11:07 Napísal Mgr. Ružena Maťašeje
 
ÚSPEŠNÝ PROGRAM TRANSPLANTÁCII PEČENE VO FNSP F.D.ROOSEVELTA

100LTx - konferencia290Pri príležitosti vykonania stej transplantácie pečene v tomto roku  vo  FNsP F.D. Roosevelta Banská Bystrica sa  28. novembra 2014  konala slávnostná konferencia pod záštitou ministra zdravotníctva SR Viliama Čisláka.
Sto transplantácií pečene neznamená len číslo. Je to výsledok, ktorý preukazuje,  že transplantácie pečene vo FNsP F.D. Roosevelta sú kontinuálnym a úspešným programom  na vysokej odbornej úrovni. Číslo sto znamená sto zachránených pacientov, ktorých životy by inak vyhasli. Programy transplantácií pečene sú jedným z ukazovateľov  úrovne zdravotníctva v danom štáte a program vo FNsP F.D. Roosevelta predstavuje jeden z úspešných príbehov slovenského zdravotníctva. Štátny tajomník MZ SR Mário Mikloši na konferencii tlmočil pozdravný list ministra zdravotníctva Viliama Čisláka, v ktorom zdôraznil: „Počet darcov je a vždy bude limitovaný, ale maximálne nasadenie, profesionalita a odhodlanie všetkých zainteresovaných odborníkov tu, vo FNsP F.D. Roosevelta v Banskej Bystrici, sú silné. Bez dokonalej koordinácie by neboli takéto výsledky možné, rovnako ani  aplikácia nových postupov. Hovoríme o medicínskom odbore, ktorý sprevádza neustály vývoj, ovplyvňuje ho veľa faktorov, ale zámerom je zvýšenie počtu, úspešnosti aj bezpečnosti."

„Transplantačná liečba predstavuje jeden z vrcholov medicíny. Pri transplantačnej medicíne je nevyhnutné zapojenie mnohých odborností a ich dokonalá súhra. Príprava špecialistov je dlhá a náročná. Príprava materiálovo technického prostredia finančne nákladná. Zanietenosť, odvaha, odriekanie a vízia sú nevyhnutné,“ priblížil program riaditeľ nemocnice Vladimír Baláž. 

Obr.: Transplantačné centrum si počas konferencie prevzalo ocenenie Slovenskej lekárskej komory.

Posledná úprava Pondelok, 01 December 2014 16:58 Napísal Mgr. Ružena Maťašeje
Čítať celý článok...