logofdr   Fakultná nemocnica s poliklinikou F. D. Roosevelta Banská Bystrica

Námestie L. Svobodu 1,  975 17 Banská Bystrica, SR
 


Mesačné správy o hospodárení 2014

Dokumenty na stiahnutie:
Mesačná správa o hospodárení 12.2014
Date 02-03-2016 Filesize 120 KB Download 720
Mesačná správa o hospodárení 11.2014
Date 19-02-2015 Filesize 114 KB Download 755
Mesačná správa o hospodárení 10.2014
Date 19-02-2015 Filesize 111 KB Download 746
Mesačná správa o hospodárení 9.2014
Date 19-02-2015 Filesize 108.5 KB Download 743
Mesačná správa o hospodárení 8.2014
Date 19-02-2015 Filesize 106 KB Download 731
Mesačná správa o hospodárení 7.2014
Date 19-02-2015 Filesize 101.5 KB Download 762
Mesačná správa o hospodárení 6.2014
Date 19-02-2015 Filesize 99 KB Download 690
Mesačná správa o hospodárení 5.2014
Date 19-02-2015 Filesize 95.5 KB Download 743
Mesačná správa o hospodárení 4.2014
Date 19-02-2015 Filesize 94.5 KB Download 737
Mesačná správa o hospodárení 3.2014
Date 19-02-2015 Filesize 89.5 KB Download 766
Mesačná správa o hospodárení 2.2014
Date 19-02-2015 Filesize 85.5 KB Download 756
Mesačná správa o hospodárení 1.2014
Date 19-02-2015 Filesize 82 KB Download 751