logofdr   Fakultná nemocnica s poliklinikou F. D. Roosevelta Banská Bystrica

Námestie L. Svobodu 1,  975 17 Banská Bystrica, SR
 


Náš tím

Lekári Algeziologickej kliniky SZU:

titul priezvisko meno tituly funkcia
doc. MUDr. Martuliak Igor PhD. lekár, prednosta
MUDr. Schvarcz Pavel   lekár, zástupca prednostu
MUDr. Geistová Tatiana   lekár
MUDr. Voleková Adriana   lekár
MUDr. Vohnoutová Milota   lekár
MUDr. Venglarčík Michal   lekár
MUDr. Mláka Juraj   lekár