logofdr   Fakultná nemocnica s poliklinikou F. D. Roosevelta Banská Bystrica

Námestie L. Svobodu 1,  975 17 Banská Bystrica, SR
 


CLK - Pracovisko klinickej biochémie

Pracovisko prevádzkuje biochemické nemocničné laboratóriá, ktoré zabezpečujú 24-hodinové služby s urgentnou paletou biochemických vyšetrení. Vďaka automatizovanému analytickému systému sme schopní urobiť väčšinu požadovaných vyšetrení v deň dodania biologického materiálu. Ponúkame nasledovnú paletu biochemických vyšetrení:
- základné rutinné vyšetrenia
- acido-bázická bilancia, minerálie
- diagnostika a monitorovanie diabetes mellitus
- markery akútneho poškodenia myokardu
- parametre lipidového metabolizmu
- špecifické a zápalové proteíny
- vitamíny, hormóny, markery kostného obratu
- onkomarkery
- biochemické vyšetrenia v moči, stolici, likvore a v iných biologických tekutinách
- monitorovanie hladín liečiv
- toxikologické vyšetrenia a drogy

Závažné patologické výsledky hlásime priamo ošetrujúcemu lekárovi, čím sa snažíme o okamžité riešenie akútneho stavu pacienta a poskytujeme lekárske konziliárne služby. Kvalita laboratórnych analýz je nepretržite monitorovaná vnútorným systémom zabezpečenia kvality a externou kontrolou kvality v systéme SEKK. Podieľame sa na postgraduálnom vzdelávaní lekárov a študenti Slovenskej zdravotníckej univerzity získavajú v našich laboratóriách odbornú prax.
 
Kontakty:
zástupkyňa primárky: MUDr. Tatiana Miháliková
048 441 2182     Email:

úseková laborantka: Bc. Valéria Šúrová
048 441 2571     Email:

lekárske konzíliá: 048 441 2539 


Dokumenty na stiahnutie:
Zoznam biochemických vyšetrení
Date 01-06-2018 Filesize 384.6 KB Download 1547
Žiadanka Toxikológia
Date 30-06-2016 Filesize 324.24 KB Download 1056
Postup pri odbere materiálu
Date 21-12-2015 Filesize 122.11 KB Download 1424
Špeciálne odberové podmienky
Date 30-06-2016 Filesize 453.01 KB Download 1138
Postup pri odbere Plazmatickej renínovej aktivity PRA
Date 30-06-2016 Filesize 484.25 KB Download 742
Zber moču neuroendokrinné nádory
Date 30-06-2016 Filesize 265.62 KB Download 1063
Referenčné hodnoty
Date 01-06-2018 Filesize 898.87 KB Download 1523