logofdr   Fakultná nemocnica s poliklinikou F. D. Roosevelta Banská Bystrica

Námestie L. Svobodu 1,  975 17 Banská Bystrica, SR
 


II. Chirurgická klinika SZU


Vedenie:
MUDr Marko prednosta
Doc. MUDr. Ľubomír Marko, PhD.
Profesijný životopis
tel. č. 048/441 2156

e-mail:

Všeobecná chirugia
primár 
MUDr. Erik Flaška
tel. č. 048/441 2981
e-mail:
 

Miniinvazívna chirurgia
primár 
MUDr. Peter Vladovič, PhD.
tel. č. 048/441 2989
e-mail:       

Hepatopankreatobiliárna chirurgia
primár 
MUDr. František Hampl
tel. č. 048/441 2169
e-mail:     


Kosturova--chir
vedúca sestra
Mgr. Alena Kosturová
Profesijný životopis
tel. č. 048/441 2164
e-mail:
      
kancelária
Miroslava Balíková – sekretárka
tel. č. 048/ 4412156
e-mail:

Kontakty kliniky