logofdr   Fakultná nemocnica s poliklinikou F. D. Roosevelta Banská Bystrica

Námestie L. Svobodu 1,  975 17 Banská Bystrica, SR
 


Miniinvazívna chirurgia


Vedenie:
primár oddelenia
MUDr. Peter Vladovič, PhD.
tel. 048/441 2989
profesijný životopis
e-mail:
     

      
dokumentačná sestra
Bubniaková Ľubica
tel. č. 048/441 3280 

Stručný popis činností, ktoré oddelenie zabezpečuje:
Miniinvazívna chirurgia pôsobila vo FNsP F.D. Roosevelta do 30.6. 2017 ako samostatné oddelenie -  Oddelenie miniinvazívnej chirurgie a endoskopie. Od 1.7.2017 sa stáva pracoviskom II. Chirurgickej kliniky SZU.

Miniinvazívna chirurgia sa zaoberá miniinvazívnou (laparoskopickou) operatívou a tiež novými miniinvazívnymi metódami, napr. v oblasti štítnej žľazy, ako aj digestívnou diagnostickou a terapeutickou endoskopiou - ezofagogastroskopiou a kolonoskopiou. Miniinvazívne (laparoskopické a MIVAT) operácie sú chirurgické operácie, pri ktorých sa snažíme o čo najmenšie porušenie integrity brušnej steny, hrudnej steny resp. kože v oblasti krku. Výsledok operácie pritom musí byť rovnaký ako pri klasickej operácii, s lepším pooperačným priebehom a s lepším kozmetickým efektom.
 

Jednotlivé typy operácií, ktoré na našom oddelení vykonávame rutinne:

Endokrinochirurgia (štítne žľazy, prištítne telieska, nadobličky):
MIVAT - ide o videoasistované operácie štítnej žľazy, pričom štítna žľaza sa pri tejto operácii odstraňuje s minimálneho kožného rezu na krku (2 - 3 cm).            
MIVAP - ide o videoasistované operácie prištítnych teliesok, pričom štítna žľaza sa pri tejto operácii odstraňuje s minimálneho kožného rezu na krku (2 - 3 cm).            
Laparoskopické adrenalektómie - miniinvazívna operácia, pri ktorej sa odstráni nadoblička (4 malé ranky na bruchu).
V tomto prípade na operáciu indikuje pacienta endokrinológ.

Odstránenie žlčníka:
Laparoskopická cholecystektómia - miniinvazívne odstránenie žlčníka pri rôznych    ochoreniach žlčníka. (3 – 4 malé ranky na bruchu)
SILS – tzv. single incision laparoscopy surgery – odstránenie žlčníka len cez jeden jediný rez nad pupkom, bez ďalších rezov. U vybraných pacientov.     
TVG – transvaginálna cholecystektómia, odstránenie žlčníka cez vagínu.    U vybraných pacientov.

Zápal slepého čreva:
Laparoskopická apendektómia - miniinvazívne odstránenie slepého čreva – hlavne pri diagnóze chronického zápalu slepého čreva        
SILS    - tzv. single incision laparoscopy surgery – odstránenie apendixu cez jeden jediný rez nad pupkom, bez ďalších rezov. U vybraných pacientov.                     

Hernie (prietrže, hovorovo - pruh):
TAPP    mesh plastica    - miniinvazívna operácia slabinovej prietrže s použitím špeciálnej herniovej sieťky (3 ranky).    
Laparoskopická MESH plastika brušnej steny – miniinvazívne operácie brušných pretrží,  pupkových prietrží, operácie prietrží v jazvách po predchádzajúcich operáciách (3 ranky).


Pálenie záhy:

Laparoskopická hiátoplastika a fundoplikácia - miniinvazívna operácia pri hiátovej hernii a gastroezofageálnom refluxe – t. j. pri pálení záhy a vracaní sa stravy zo žalúdka do pažeráka. (5 malých cca 1 cm rán).

Achalázia – porucha motility pažeráka:
Laparoskopická kardiomyotómia - miniinvazívna operácia pri achalázii, t. j. pri zúžení prechodu medzi pažerákom a žalúdkom. (5 malých cca 1 cm rán).

Operácie na slezine:
Laparoskopická splenektómia – miniinvazívna operácia, pri ktorej sa odstráni slezina – v tomto prípade na operáciu indikuje pacienta hematológ, pričom ide hlavne o nasledujúce diagnózy – ITP, AIHA, cysty sleziny,            
Laparoskopická fenestrácia cýst – odstránenie cýst, v prípade vylúčenia echinokoka.            

Operácie na pečeni:
Laparoskopická fenestrácia cýst – odstránenie cýst, v prípade vylúčenia echinokoka    
Laparoskopické odstránenie menších ložísk - odstránenie adenómu, resp. FNH.


Operácie na pankrease:        
Pseudocysty pankreasu   - derivácia (drénovanie) chronických pseudocýst pankreasu do žalúdka alebo do čreva.     
        

Bariatrické výkony (riešenie obezity):
– u pacientov s diagnózou morbídnej obezity, ktorých BMI presiahlo hodnotu 40 alebo u pacientov s BMI nad 35, ktorí majú pridružené ochorenia (vysoký tlak krvi, cukrovku, výrazné problémy s chrbticou alebo veľkými kĺbmi, spánkové apnoe, dýchacie ťažkosti).
Laparoskopická “sleeve” gastrektómia - resekcia žalúdka pre morbídnu obezitu – odstránenie 80 % žalúdka, tzv. tubulizácia. Tvrdí sa, že týmto výkonom sa odstráni „pacemaker“ hladu. Vynikajúce výsledky.
Laparoskopická bandáž žalúdka – naloženie manžety na žalúdok, ktorá ho „priškrtí“.
Endoskopické naloženie balónika  - endoskopická aplikácia (vloženie) špeciálneho balóna do žalúdka - na 6 mesiacov

Operácie na žalúdku:
Laparoskopické resekcie žalúdka   (Wedge resekcia žalúdka, Billroth I    , Billroth II, Totálna resekcia žalúdka) – odstránenie časti alebo celého žalúdka     z rôznych príčin ako napr. GIST, nádory-karcinómy, nevyliečiteľné vredy a iné.
    
Operácie hrubého čreva a konečníka:
Laparoskopická resekcia hrubého čreva – (pravostranná hemikolektómia, ľavostranná hemikolektómia, resekcia colon sigmoideum, resekcia rekta, amputácie rekta, vyvedenie stómie) – resekcie rôznych častí čreva z dôvodu benígnych, malígnych tumorov, stavy po opakovaných divertikulitídach (zápaloch divertiklov), dolichocolon (pacienti s RTG alebo CT dokázaným predĺženým hrubým črevom, ktorí trpia na úporné obstipácie, ktoré nie sú zvládnuteľné konzervatívnou liečbou,), IBD (zápalové ochorenia čreva indikované na operáciu) a iné.            
NOSE - extrakcia-odstránenie resekovanej časti hrubého čreva cez prirodzený otvor - konečník.

Zrasty v dutine brušnej:
Laparoskopická adhesiolýza – rozrušenie zrastov v dutine brušnej väčšinou po predchádzajúcich operáciách. (3 ranky)


Diagnostická laparoskopia:

Laparoskopická diagnostika – revízia dutiny brušnej pre zistenie príčiny rôznych ťažkostí.


Z bežných klasických operácií vykonávame nasledovné operácie:

-    operácie kŕčových žíl na dolných končatinách,
-    operácie hemoroidov (zlatej žily) - aj staplerovou metódou podľa Longa (pri prolabujúcich hemoroidoch),
-    klasické operácie žlčníka,
-    všetky typy operácií na žalúdku (pre nádorové aj iné ochorenia žalúdka),
-    všetky typy operácií na tenkom aj hrubom čreve  (pre nádorové aj iné ochorenia čreva)
-    operácie štítnej žľazy.


ENDOSKOPICKÉ VÝKONY:

-    diagnostická ezofagogastroduodenoskopia - GFS - vyšetrenie pažeráka, žalúdka a dvanástnika
-    diagnostická kolonoskopia - vyšetrenie hrubého čreva
-    terapeutická GFS a kolonoskopia - odstránenie polypov, dilatácie stenóz, rekanalizácia neoperovateľných nádorov, aplikácia stentov pri neoperovateľných nádoroch pažeráka, ...


USG VÝKONY:

-    diagnostická sonografia dutiny brušnej


Publikácie lekárov oddelenia:

1.    Atlas miniinvazívnej chirurgie a endoskopie
2.    Management pacienta s krvácaním do tráviaceho traktu
3.    Praktická miniinvazívna chrirugia
4.    GER – gastroezofageálny reflux – komplexný pohľad
5.    Praktický pohľad na riešenie slabinovej prietrže – klasický aj laparoskopický
6.    Chirurgia pažeráka a žalúdka – minulosť a miniinvazívna chirurgia a endoskopia súčasnosti
7.    HERNIA – chirurgické riešenie slabinových a brušných prietrží, laparoskopický a klasický prístup.
8.    Moderné trendy v diagnostike a liečbe kolorektálnych ochorení
9.    Minimálne invazívna chirurgia a endoskopia

Prednášková činnosť - cez 200 prednášok na odborných kongresoch
Vydávanie odborného chirrugického časopisu
Organizácia odborných kongresov na medzinárodnej úrovni


- naše oddelenie poskytuje aj služby nadštandartnej izby -  izba č. 428 = 1. lôžková izba nadštandart.

Pracoviská oddelenia:
1. Chirurgia
2. Endoskopia v chirurgii
3. Ultrasonografia