Všeobecná chirurgia


Vedenie:

MUDr Marko prednosta
Doc. MUDr. Ľubomír Marko, PhD.
Profesijný životopis
tel. č. 048/441 2156

e-mail:

    
primár
MUDr. Erik Flaška
tel. č. 048/441 2981
e-mail:

  Stručný popis činností, ktoré klinika zabezpečuje
Chirurgická klinika poskytuje komplexné chirurgické služby na úrovni koncovej nemocnice III. typu ako aj služby na úrovni špecializovaného chirurgického ústavu. Je doškoľovacím centrom Slovenskej zdravotníckej univerzity pre chirurgov z celého Slovenska. Súčasťou Chirurgickej klinky SZU, ktorá má 101 lôžok sú: ošetrovacie jednotky všeobecnej chirurgie, onkochirurgie, cievnej chirurgie, transplantačnej chirurgie, septickej chirurgie, jednotka intenzívnej starostlivosti a odborné ambulancie (dve ambulancie všeobecnej chirurgie, onkochirurgická ambulancia, ambulancia cievnej chirurgie, ambulancia hrudnej chirurgie, ambulancia transplantačnej chirurgie, proktochirurgická ambulancia). Súčasťou chirurgickej kliniky SZU je aj oddelenie miniinvazívnej chirurgie a endoskopie so všeobecnou ambulanciou a endoskopickou ambulanciou.
 
Diagnostické a terapeutické možnosti
 
Diagnostika:
Kompletná klinická diagnostika ochorení orgánov hrudníka a brucha, ochorení končatín a ciev. Endoskopická diagnostika akútnych krvácaní do tráviaceho traktu, benígnych aj malígnych ochorení tráviaceho traktu. Ultrasonografická diagnostika ochorení orgánov brušnej dutiny.
 
Liečba:
Chirurgická liečba náhlych príhod brušných, hrudných a cievnych.
 
Kompletná chirurgická liečba zhubných aj nezhubných ochorení pažeráka, pečene, pankreasu, žalúdka, čreva, konečníka, sleziny, žlčníka a žlčových ciest.
 
Chirurgická liečba zhubných aj nezhubných ochorení štítnej žľazy, prištítných teliesok a nadobličiek.
 
Chirurgická liečba zhubných aj nezhubných nádorov prsnej žľazy, vrátane nepalpovateľných lézií.
 
Chirurgická liečba ochorení cievneho systému (arteriálne rekonštrukcie vrátane operácií brušnej aorty a karotíd, operácie na žilovom systéme)
 
Kompletná miniinvazívna chirurgická liečba laparoskopická aj torakoskopická (laparoskopická cholecystektómia, appendektómia, fundoplikácia, adrenalektómia, splenektómia, resekcia čreva, bandáž žalúdka, hrudná sympatektómia, resekcia pľúc)
 
Endoskopická liečba krvácaní do tráviaceho traktu.
 
Výkony transplantačnej chirurgie (transplantácie obličiek a pankreasu, multiorgánové odbery,
Transplantácie PEČENE, obličiek a pankreasu).
 
Operácie hemoroidov (zlatej žily) aj staplerovou metódou podľa Longa
 
Nadštandardné služby:
Reoperácie po neúspešných výkonoch na iných chirurgických pracoviskách.
 
Výskumná, vzdelávacia, školiaca činnosť:
Klinický a aplikovaný výskum (liekové štúdie), školiace akcie v rámci SZU.
 
Významné a jedinečné výkony a publikačná činnosť:
Ako prvé pracovisko na Slovensku zaviedlo do praxe laparoskopickú adrenalektómiu a laparoskopickú splenektómiu. Z kliniky vyšlo 10 monografií s chirurgickou problematikou.
 
Odbory kliniky
 
1.     Chirurgia
2.     Cievna chirurgia
3.     Onkológia v chirurgii
4.     Hrudníková chirurgia
5.     Transplantačná chirurgia