Náš tím

Tím lekárov všeobecnej a septickej chirurgie:

titul priezvisko meno tituly funkcia
Doc. MUDr. Marko Ľubomír PhD. prednosta kliniky
MUDr. Flaška  Erik   primár
MUDr. Čarský Stanislav PhD. lekár
MUDr. Ďuranová Vladimíra   lekár
MUDr. Kosturová Bibiana   lekár
MUDr. Majerík Vladimír   lekár
MUDr. Mikulec Igor   lekár
MUDr. Mráz Pavel   lekár
MUDr. Puškárová Zuzana   lekár
MUDr. Šoltýs Ondrej   lekár
MUDr. Dulík Jakub   lekár
MUDr. Michal Radovan   lekár
MUDr. Krajčiová Aneta   lekár - Na rodičovskej dovolenke
MUDr. Országová Silvia   lekár - Na rodičovskej dovolenke