Zaškrtnutím políčka dáva dotknutá osoba súhlas so spracovaním svojich osobných údajov uvedených vo formulári.
Súhlas sa dáva pre FNsP F.D. Roosevelta B.Bystrica výhradne na účel vybavenia požiadavky zaslanej vo formulári, prípadnej reklamácie alebo zmeny požiadavky. Údaje budú uchovávané po dobu jedného kalendárneho roka a po uplynutí tejto lehoty zlikvidované.

Dotknutá osoba má právo požadovať opravu svojich osobných údajov zaslaním žiadosti na e-mailovú adresu rmataseje@nspbb.sk.
Dotknutá osoba má právo kedykoľvek svoj súhlas odvolať zaslaním žiadosti na e-mailovú adresu rmataseje@nspbb.sk.
Zvoľte oddelenie ktorému adresujete správu
Pre overenie napíšte názov prvého dňa v týždni malými písmenami

Prečo FNsP F.D.R. požaduje uvedené osobné údaje:
Meno a Priezvisko slúži na identifikáciu požiadavky.
Emailová adresa je potrebná pre odoslanie odpovede.
Mesto trvalého pobytu je potrebné na zaradenie do spádovej oblasti pacientov.


Powered by ChronoForms - ChronoEngine.com