farmaceutický laborant

Fakultná nemocnica s poliklinikou F. D. Roosevelta Banská Bystrica prijme do pracovného pomeru

 

  • farmaceutického laboranta

 

Kvalifikačné predpoklady:

SZŠ - odbor farmaceutický laborant

 

Žiadosti o prijatie do pracovného pomeru s profesijným štrukturovaným životopisom a fotografiou posielajte na adresu:

 

Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D.Roosevelta Banská Bystrica

Oddelenie personalistiky a miezd

Námestie L. Svobodu č. 1

975 17 Banská Bystrica

Tel. kontakt: 048/441 2385

e-mail: