RSS zdroje na stránke FNsP F.D.R. Banská Bystrica:

 

feed-image RSS - kariéra
 
RSS zdroje slúžia pre získavanie aktuálnych informácií o dianí, novinkách či inzerátoch.
Na získavanie obsahu z RSS môžete použiť čítačku RSS
FeedReader, alebo aplikáciu AOL Reader,
RSS čítačku obsahuje aj každý moderný internetový prehliadač.