OZNAM - V NOVOM AREÁLI ROOSEVELTOVEJ NEMOCNICE BUDE PREBIEHAŤ REKONŠTRUKCIA CESTNEJ KOMUNIKÁCIE

Vo vnútornom areáli FNsP F.D. Roosevelta Banská Bystrica (FNsP FDR) bude prebiehať od 12.októbra 2015 rekonštrukcia povrchu cesty a parkovacích plôch, ktoré sú dlhodobo v havarijnom stave.
Plánovaná rekonštrukcia potrvá približne dva mesiace a bude rozdelená na dve etapy. V prvej etape budú práce prebiehať na vstupnej ceste. V druhej etape sa bude upravovať vozovka, po ktorej vozidlá areál opúšťajú. Počas rekonštrukcie bude posilnený počet zamestnancov vnútornej ochrany, ktorí budú usmerňovať premávku a parkovanie v areáli nemocnice. Zároveň bude zabezpečené náhradné dopravné značenie.

Do areálu vstupujú denne pacienti, sanitky, zamestnanci, dodávatelia a návštevy nielen do Rooseveltovej nemocnice, ale aj do Detskej fakultnej nemocnice. Počas rekonštrukcie, bude obmedzený nielen vstup do areálu, ale aj parkovanie v ňom. Vznikne zvýšený nápor na priľahlé parkoviská mimo nemocnice. „Týmto by sme sa chceli našim pacientom, zamestnancom a ostatným návštevníkom ospravedlniť za dočasné dopravné obmedzenia v areáli. Veríme, že výsledkom našej snahy bude plynulejšia a bezpečnejšia premávka.“ vyzvala riaditeľka nemocnice Miriam Lapuníková.

Rekonštrukcia bude financovaná z prostriedkov pridelených FNsP FDR pri príležitosti februárového výjazdového rokovania Vlády SR v Banskej Bystrici. Celková výška dotácie predstavovala sumu 1,3 mil. EUR. Z uvedených prostriedkov nemocnica postupne uskutoční viacero rekonštrukčných projektov.