Riaditeľka nemocnice Miriam Lapuníková hosťom v štúdiu TV Hronka


Ing Lapunikova v TV Hronka - relácia Náš hosť
O budúcnosti, cieľoch, silných stránkach, ale aj
nedostatkoch rozprávala riaditeľka nemocnice v štúdiu TV Hronka.