Zdarma konzultácia s odborníkom pri príležitosti Svetového dňa psoriázy

Pri príležitosti Svetového dňa psoriázy, ktorý vyhlasuje každoročne Medzinárodná federácia psoriatických organizácií,  bude 29. októbra prebiehať v Centre biologickej liečby vo FNsP F.D.Roosovelta Banská Bystrica Deň otvorených dverí. Pacienti trpiaci týmto nepríjemným ochorením môžu vo Všeobecnej dermatovenerologickej ambulancii, v Poliklinike na II. poschodí absolvovať bezplatnú konzultáciu s odborníkom.
Deň otvorených dverí pre pacientov s psoriázou zastrešuje Slovenská dermatovenerologická spoločnosť SLS.  Cieľom tohto Dňa otvorených dverí je upozorniť na ochorenie, ktoré patrí k najrozšírenejším kožným poruchám na svete a mnohých ľudí často vháňa do izolácie. Zároveň je cieľom upozorniť aj zdravých ľudí na fakt, že ľudia so psoriázou nie sú infekční, teda nemôžu svoje okolie nakaziť.