Operačné sály a urgentný príjem po rekonštrukcii

foto nemocnica 290Vo Fakultnej nemocnici F. D. Roosevelta Banská Bystrica prebehla v rokoch 2011 až 2013 najväčšia rekonštrukcia v histórii nemocnice, ktorá znamenala obrovský prínos pre kvalitu a rozvoj poskytovanej zdravotnej starostlivosti.   
Kompletnou prestavbou prešiel blok, v ktorom sa nachádzajú centrálne operačné sály, urgentný príjem a centrálna sterilizácia.

Fotogaléria - čítaj ďalej...

Výsledkom rekonštrukcie je:
- Dvanásť zrekonštruovaných a štyri nové operačné sály vybavené najmodernejšími technológiami a zdravotníckou technikou, dosahujúce štandard vyspelých európskych krajín a poskytujúce široký priestor na ďalší rozvoj chirurgických odborov.
- Moderné Oddelenie urgentného príjmu s efektívnejším manažmentom pacienta, vybavené digitálnym RTG a CT.
Na oddelení bola vybudovaná zákroková sála, kde je možné operovať pacienta bezprostredne ohrozeného na živote. Zrekonštruované a dovybavené priestory umožňujú lepšiu pripravenosť nemocnice na prípadné hromadné nešťastia.
- Prebudované priestory centrálnej sterilizácie vybavené najmodernejšími sterilizátormi a umývačkami zabezpečujú dôkladnú dezinfekciu a sterilizáciu s monitorovaním celého cyklu.
Komplexná rekonštrukcia operačných sál, urgentného príjmu a centrálnej sterilizácie sa uskutočnila vďaka finančnej podpore Európskej únie a Európskeho fondu regionálneho rozvoja. Prostredníctvom Operačného programu Zdravotníctvo, ktorého  riadiacim orgánom bolo Ministerstvo zdravotníctva SR, boli do projektu rekonštrukcie v našej nemocnici z fondov EU investované prostriedky v celkovej výške  26,5 milióna Eur.


Urgentný príjemCentrálne operačné sály


Centrálna sterilizácia