Naši lekári budú mať možnosť na výmenných pobytoch skúsiť pomery v americkej nemocnici

K predbežnej dohode dospeli predstavitelia Charleston Area Medical Center (CAMC) a FNsP F.D. Roosevelta ešte počas júnovej pracovnej cesty delegácie z Banskej Bystrice v jej družobnom meste v západovirginskom Charlestone v USA.  
MUDr. Juraj Šváč, PhD. - primár II. Internej kliniky okrem spoločných stretnutí absolvoval návštevu  tamojšej nemocnice. Prijal ho a prehliadkou nemocnice sprevádzal doktor Steven J. Jubelirer, ktorý pôsobí vo vedení. MUDr. Šváč v spoločnosti svojho sprievodcu ďalej navštívil vybrané ambulancie a laboratória a v rozhovoroch si porovnali príklady dobrej praxe. Výsledkom stretnutia bola spomínaná predbežná dohoda o možnosti realizovania odborných stáží v obidvoch nemocniciach.
Cieľom pracovnej cesty, ktorej sa zúčastnili aj primátor mesta Banská Bystrica Peter Gogola,  prorektor pre medzinárodnú spoluprácu Univerzity Mateja Bela Igor Kosir a zástupcovia folkórnej obce bolo  predstavenie mesta Banská Bystrica z oblastí ako  podnikateľské prostredie, investičné možnosti, akademická obec, zdravotníctvo, mimovládny sektor. Delegácia bola prijatá u najvyšších predstaviteľov mesta i štátu Západná Virgínia.