Pravidlá FNsP F.D.Roosevelta pri zaraďovaní poistencov do zoznamu čakajúcich na poskytnutie zdravotnej starostlivostipdficonPravidlá FNsP F.D.Roosevelta pri zaraďovaní poistencov do zoznamu čakajúcich na poskytnutie zdravotnej starostlivosti