Infektologička MUDr. Eliška Lovrantová bola hosťom v štúdiu TV Hronka

Eliška Lovrantová v relácii Na slovíčko (TV Hronka)