Pôrodnica dostala do daru nové polohovateľné pôrodné lôžko

Pôrodné lôžko290II. Gynekologicko- pôrodnícka klinika  SZU získala darom  od slovenského obchodného reťazca COOP Jednota Krupina SD  moderné polohovateľné pôrodné lôžko.
    Dar v hodnote 10 000 €  riaditeľovi nemocnice MUDr. Vladimírovi Balážovi, PhD.  a vedeniu kliniky priamo v pôrodnici v pondelok slávnostne odovzdal Ing. Jozef  Vahančík, predseda predstavenstva COOP Jednota Krupina, SD.
    Na pôrodnej sále sme za uplynulé roky vymenili pôrodné lôžka v dvoch boxoch, v poslednom treťom bol ešte pôvodný, z osemdesiatych rokov. Vďaka daru, budú mať rodiace ženy odteraz pohodlie aj pri plnej vyťaženosti pôrodnice. Polohovateľné pôrodné lôžka sú oproti tým pôvodným širšie a komfortnejšie. Elektrickým ovládaním je možné nastaviť ich do rôznych polôh.      
    Pre rodiacu ženu je  možnosť zvoliť si vyhovujúcu polohu úľavou, čo môže prispieť k úspešnému priebehu pôrodu. 

Na obr. - zľava Doc. MUDr. Tibor Bielik,PhD. prednosta kliniky, Ing. Jozef  Vahančík, predseda predstavenstva COOP Jednota Krupina, SD, PhDr. Bc. Elena Drapáčová, vedúca sestra kliniky a MUDr. Vladimír Baláž, PhD. riaditeľ nemocnice

 

Snahu nemocnice o zlepšovanie  podmienok mamičiek v ich dôležitej životnej chvíli dokazujú aj minuloročné  vybudovanie traktu s piatimi nadštandardnými izbami na šestonedelí, či  rekonštrukcia kúpeľne a WC na pôrodných sálach.Prínos daru vyzdvihol riaditeľ nemocnice slovami: „Zvyšovanie komfortu rodičiek a kvality zdravotnej starostlivosti v našej pôrodnici patrí medzi priority vedenia nemocnice.  Nové pôrodné lôžko našu snahu významne podporí.