Na Urologickej klinike majú nové polohovateľné lôžka

Postele URO2 290Urologická klinika SZU pri  FNsP F. D. Roosevelta dostala do daru od Nadácie slovenského obchodného reťazca Jednota COOP 5 kusov nových elektrických polohovateľných postelí v celkovej hodnote 10 938 €.
„Pacienti vnímajú úroveň nášho zdravotníckeho zariadenie a kvalitu jeho služieb najmä cez komfort, aký počas hospitalizácie majú.  Preto sme veľmi vďační za každú formu pomoci, ktorá umožní  zvýšiť našim pacientom pohodlie počas dní, keď sú pripútaní na lôžko.“ uviedol riaditeľ FNsP FDR MUDr. Vladimír Baláž, PhD.
Výhodami nových lôžok je ich pohodlný matrac, elektrické polohovanie a tichá a jednoduchá manipulácia pri presúvaní pacienta.

Na obr. : Dar riaditeľovi nemocnice MUDr. Vladimírovi Balážovi, PhD. (druhý vpravo) priamo na Urologickej klinike slávnostne odovzdali Ing. Jozef  Vahančík , predseda predstavenstva COOP Jednota Krupina, SD (vpravo) a Ing. Ján Bilinský, vrchný riaditeľ sekcie obchodu COOP Jednoty Slovensko, SD (vľavo). Na obrázku - aj vedúca sestra kliniky Bc. Mariana Schwarzová.

Zdroj: FNsp FDR