Pacienti po amputácii sa dočkali adekvátnej rehabilitačnej starostlivosti

rehabilitacny_chodnik.290FNsP F.D. Roosevelta uviedla do prevádzky rehabilitačné pracovisko pre pacientov po amputácií končatín. Na  Oddelení fyziatrie, balneológie a liečebnej  rehabilitácie  pre nich zrekonštruovali a vybavili individuálnu telocvičňu a vybudovali rehabilitačný náučný chodník, jediný svojho druhu na Slovensku.
S rehabilitačným cvičením  je nevyhnutné začať  pod dozorom fyzioterapeuta už od prvých dní po ukončení hospitalizácie.
Nie vždy má však pacient v blízkosti bydliska  zdravotnícke zariadenie, ktoré má pre rehabilitáciu vytvorené podmienky a stáva sa, že začne rehabilitovať až o niekoľko mesiacov, keď sa dostane na  rehabilitačný pobyt v liečebných kúpeľoch.
Ak pacient začne s rehabilitáciou  až po niekoľkých mesiacoch, môžu nastať komplikácie ako kontraktúry, neforemný kýpeť, problémy s nácvikom chôdze, protéza nesedí, na koži môžu vznikať bolestivé odierky.
Pre pacientov po amputácii z Banskobystrického okresu a okolia predstavuje vybudované  pracovisko dostupnejšiu rehabilitačnú starostlivosť.
Rehabilitačné pracovisko bolo vybudované z finančného daru 10, 4 tis. € od spoločnosti ORTOPROplus, spol. s r.o. za čo im aj v mene pacientov ďakujeme.

Na obr. : Pacientka trénuje chôdzu s protézou na novom rehabilitačnom chodníku, kde na malom priestore má k dispozícii  rôzne povrchy po akých vonku bežne chodíme – tráva, štrk, dlaždice...

Zdroj: FNsP FDR