Návšteva ministerky zdravotníctva SR vo FNsP F. D. Roosevelta

V dopoludňajších hodinách dnes FNsP F. D. Roosevelta  navštívila ministerka zdravotníctva SR Zuzana Zvolenská, kde sa stretla s vedením nemocnice. Účelom pracovného stretnutia bolo informovanie ministerky o aktuálnom stave  projektu reštrukturalizácie, ktorým sa vedenie nemocnice snaží stabilizovať hospodársku situáciu.

Na pôde nemocnice sa ministerka stretla aj s riaditeľom Detskej fakultnej nemocnice s  poliklinikou  Jánom Noskom.
Jej návšteva Banskej Bystrice pokračovala popoludní v Stredoslovenskom ústave srdcovocievnych chorôb, a.s.