Medzinárodný deň sestier sme oslávili usporiadaním slávnostnej konferencie

Odmenen_sestry_290Obetavú prácu sestier sme si vo FNsP F.D. Roosevelta pri príležitosti ich medzinárodného sviatku uctili usporiadaním slávnostnej konferencie, ktorá sa konala 16. mája 2012 v konferenčných priestoroch Hotela Dixon v Banskej Bystrici.
Slovami vďaky a príhovormi konferenciu otvorili pozvaní hostia. Každoročným zvykom býva pri tejto príležitosti aj odovzdanie ocenení. Toho roku si ocenenie odnieslo osem sestier. Päť z nich sú zamestnankyne našej nemocnice. Konferencia pokračovala do popoludňajších hodín bohatým odborným programom.    
Konferencie sa zúčastnilo 180 sestier a pôrodných asistentiek zo zdravotníckych zariadení v Banskobystrickom kraji. Na jej organizácií sa podieľali aj RK SaPA BB, Stredoslovenský ústav srdcovocievnych chorôb, a.s. a Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica.

Obr.: Odmenené sestry (zľava) – Čižmáriková Ľudmila (FNsP FDR), Čiefová Mária (DFNsP),
Mikušková Mariana (DFNsP), Bc. Migrová Iveta (SsÚSCCH a.s.), Jakubcová Beáta (FNsP FDR), Hrčková Jaroslava (FNsP FDR), Mgr. Havelová Mária (FNsP FDR) a prezidentka RK SaPA  Bocková Ľuboslava a predsedníčka územného spolku SSSaPA SLS Mgr. Prandlová Soňa.