Banskobystrický deň transplantácie krvotvorných buniek

Pri príležitosti 15. výročia autológnych transplantácií krvotvorných kmeňových buniek usporiadalo Hematologické oddelenie FNsP F. D. Roosevelta Banskobystrický deň transplantácie krvotvorných buniek. Sympózium sa uskutočnilo  v dňoch 19. - 20.1.2012 na Donovaloch a konalo sa  pod záštitou Hematologickej a transfuziologickej spoločnosti SLS.
Hlavným cieľom bolo podľa slov MUDr. Alexandra Wilda, primára Hematologického oddelenia: „rozšírenie a výmena vedomostí nielen medzi lekármi transplantačných centier, ale aj medzi okresnými hematológmi, ktorí pacientov do centier posielajú a v niektorých prípadoch sa o nich následnej aj starajú.“ ...

Prednášajúci sa najviac venovali témam: indikácie v autológnej a alogénnej transplantácii krvotvorných kmeňových buniek, včasné a neskoré komplikácie po alogénnej transplantácii, stav transplantácii krvotvorných kmeňových buniek na Slovensku a vlastné skúsenosti z činnosti Slovenských transplantačných centier.
Okrem Bystričanov MUDr. Evy Králikovej a MUDr. Imricha Markuliaka z FNsP F. D. Roosevelta a MUDr. Mirka Peprného z Národnej transfúznej služby SR na sympóziu prednášali aj odborníci z Prahy, Bratislavy a Košíc. Prednášky boli sprevádzané bohatou diskusiou.