Päťdesiata transplantácia pečene

Vo  Fakultnej nemocnici F. D. Roosevelta sa uskutočnila už päťdesiata transplantácia pečene.

Paťdesiatou pacientkou, ktorej transplantovali tento životne dôležitý orgán je 43 - ročná pani Františka, ktorá trpela autoimúnnou hepatitídou, teda diagnózou, ktorú si človek nezapríčiní svojim životným štýlom. Transplantácia u tejto pacientky nebola  výnimočná len poradovým číslom, ale aj zložitou cievnou rekonštrukciou. Na spojenie tepny pečeňového štepu s brušnou aortou pacientky bol použitý fragment z tepny darcu.


Program transplantácie pečení bol v Banskobystrickej nemocnici spustený  v roku 2008 a v súčasnosti je  jedinou nemocnicou  na Slovensku, kde sa tento typ transplantácie vykonáva v takom rozsahu. Jedná sa o multidisciplinárny medicínsky výkon, ktorý si vyžaduje rýchlu a presnú kooperáciu niekoľkých desiatok odborníkov z odborov ako sú chirurgia, anesteziológia, cievna chirurgia, hepatológia atď. Dosiahnutie  počtu 50 transplantácií je veľkým úspechom a dnes možno hovoriť už o zabehnutom programe.

Na Slovensku ročne potrebuje transplantáciu pečene približne 50 ľudí. V našej nemocnici ich vykonajú v priemere 20 za rok. Potenciál banskobystrického transplantačného tímu však nie je týmto číslom vyčerpaný a pri splnení určitých materiálnych podmienok je schopný naplniť aj celkovú potrebu pečeňových transplantácií.