Slovenská nemocnica s menom amerického prezidenta

rooseveltNaša nemocnica patrí medzi najväčšie nemocnice na Slovensku. Málokto však dnes pozná dôvod, prečo nesie nemocnica meno významného amerického prezidenta. Po odpoveď sa musíme vrátiť o niekoľko desaťročí späť. Začiatkom dvadsiateho storočia sídlila nemocnica v inej časti Banskej Bystrice, na kopci Bánoš. Bola známa pod názvom  ako  Mestská a od roku 1918 Štátna oblastná nemocnica.
Počas II. svetovej vojny, v období SNP, slúžila nemocnica raneným vojakom Prvej Československej armády.
Po skončení  vojny nemocnicu svojim záujmom poctili  zahraniční, no najmä americkí Slováci,  ktorí venovali väčší počet diagnostických prístrojov a inštrumentária.Zároveň americká Rooseveltova nadácia, ktorej správkyňou bola prezidentova manželka Eleanor,  poukázala finančné prostriedky na výstavbu nového moderného zariadenia. Výstavba nemocnice  bola započatá 20. júna 1947 a ako Pamätná listina z tohto dňa hovorí: „ bola pomenovaná na počesť slávneho prezidenta USA F. D. Roosevelta, veľkého priateľa Slovákov -  Nemocnicou Rooseveltovou. Ako prezident Roosevelt bol ochráncom ubiedeného ľudstva nech táto nemocnica je záchrancom nemocného obyvateľstva.“
V dôsledku politických zmien v bývalej Československej republike musel byť v roku 1954 tento názov zmenený.
Po páde komunistického režimu sa v roku 1991 nemocnica, už v novom nemocničnom areáli,  vrátila k názvu Nemocnica F. D. Roosevelta. Od roku 2004, keď sa nemocnica stala fakultnou, je oficiálny názov nemocnice Fakultná nemocnica s poliklinikou F. D. Roosevelta.
Naša nemocnica je jediná v strednej a pravdepodobne aj v celej Európe, ktorá nesie meno amerického prezidenta.