Spolupráca s floridskou univerzitou

Priateľské stretnutie s predstaviteľmi College of Osteopathic MedicineKoncom septembra sa na pôde Fakultnej nemocnice F.D. Roosevelta uskutočnilo priateľské stretnutie s predstaviteľmi College of Osteopathic Medicine z Nova Southeastern University z Floridy.  Univerzitu reprezentovali pani  Cecilia Rokusek, honorárna konzulka Slovenskej republiky na Floride a dekan floridskej univerzity  pán Anthony Silvagni. Návštevu prijali námestník pre liečebno – preventívnu starostlivosť MUDr. Juraj Šváč, PhD., zmocnenec pre kvalitu MUDr. Peter Molnár a prednosta II. Chirurgickej kliniky SZU Prof. MUDr. Peter Kothaj, CSc.
Cieľom stretnutia bolo hľadanie možných ciest spolupráce v oblastiach ako napríklad  výskum, výmena lekárov v postgraduálnom štúdiu, či vzdelávanie všeobecných lekárov a sestier.
Návšteva floridskej delegácie bola pokračovaním jej stretnutí na úrovní mestskej samosprávy, konkrétne dohody však budú predmetom ďalších rokovaní.