Slávnostné zahájenie rekonštrukcie

poklepanie po základnom kameniVo Fakultnej nemocnici s poliklinikou F. D. Roosevelta bola slávnostne zahájená Komplexná rekonštrukcia operačných sál, urgentného príjmu a centrálnej sterilizácie.

Najrozsiahlejšiu opravu v histórii nemocnice poklepaním po základnom kameni otvorili minister zdravotníctva SR Ivan Uhliarik,  riaditeľ  FNsP F.D. Roosevelta MUDr. Michal Bucek a ekonomický riaditeľ spoločnosti Váhostav – SK, a.s. Ing. Martin Buňák. Slávnostného aktu sa zúčastnili aj členovia bývalého vedenia nemocnice, ktorí sa významne podieľali na vypracovaní projektu.

Rekonštrukcia sa týka chirurgických odborov a urgentného príjmu a predpokladaný termín ukončenia je v októbri 2013. Oprava  bude prebiehať za plnej prevádzky nemocnice, avšak bez obmedzení v  poskytovaní zdravotnej starostlivosti.

Pre 30 ročný areál nemocnice je takáto rozsiahla rekonštrukcia veľkým prínosom a zrenovované  priestory tak dosiahnu štandard vyspelých európskych krajín.