Humanitná organizácia ADRA venovala Rooseveltovej nemocnici ďalšie postele

postele10.2.2011 Rooseveltova nemocnica prevzala od humanitnej organizácie ADRA ďalší hmotný dar - kamión plne naložený zánovnými posteľami a novými matracmi. V novembri 2010 boli zánovné hydraulické postele použité na zlepšenie materiálno-technického vybavenia lôžkovej časti Geriatrického oddelenia.
52 kusov postelí tentokrát nevyužije iba jedno oddelenie. Použijú sa na výmenu starých a nevyhovujúcich za novšie na viacerých oddeleniach alebo klinikách Rooseveltovej nemocnice. Hospitalizačný pobyt pacientov sa zlepší v lôžkových častiach internej, chirurgickej a neurologickej kliniky či traumatologického a hematologického oddelenia.