Slovenskú neurochirurgiu zahraničie uznáva

Zdravotnícke noviny č. 7/ 19. februára 2009

Odborné fórum - S prednostom Neurochirurgickej kliniky SZU
v B. Bystrici prof. MUDr. Miroslavom Galandom, CSc.

Klikni...