logofdr   Fakultná nemocnica s poliklinikou F. D. Roosevelta Banská Bystrica

Námestie L. Svobodu 1,  975 17 Banská Bystrica, SR
 


Náš tím

Lekári Dermatovenerologickej kliniky SZU:

titul priezvisko meno tituly funkcia
MUDr. Urbanček Slavomír PhD. lekár, prednosta kliniky
MUDr. Urbáni Milan MPH lekár, zástupca prednostu
MUDr. Bieliková Marianna   lekár
MUDr. Ďuricová Magda   lekár
MUDr. Fedorcová Petra   lekár
MUDr. Mečiarová Soňa   lekár
MUDr. Ševc Ján   lekár