Voliť do Európskeho parlamentu môžu aj pacienti v nemocnici

Voľby do Európskeho parlamentu 2019 sa v našej nemocnici uskutočnia dňa 25.05.2019 v čase od 10:00 hod.-12:00 hod. v monobloku B2, 10. poschodie, č. dverí 1070. V tomto čase bude pacientom umožnené voliť priamo vo volebnej miestnosti, alebo do prenosnej volebnej urny pri lôžku pacienta.
Pacienti v starom nemocničnom areáli (Oddelenie infektológie a Psychiatrická klinika) budú mať možnosť voliť len do prenosnej volebnej urny. V prípade záujmu voliť, je potrebné informovať personál oddelenia, ktorý má kontakty na členov volebnej komisie príslušného okrsku a vedia upovedomiť.
Podmienkou na účasť vo voľbách je hlasovací preukaz, ktorý si môžu občania vybaviť v mieste svojho trvalého bydliska, alebo trvalý pobyt na území okrsku.