Dostupnejšia fototerapia pre pacientov Dermatoverologickej kliniky

Dermatovenerologická klinika FNsP F.D. Roosevelta zakúpila UV žiarič, ktorým budú poskytovať liečbu hospitalizovaným pacientom priamo na oddelení.
Klinika doteraz fototerapiu zabepečovala v kabinete fyzikálnej terapie v poliklinickej časti nemocnice, kde sa hospitalizovaní pacienti striedali s ambulantnými. Vzhľadom na rozľahlosť areálu, to pre lôžkových pacientov znamenalo denné dochádzanie do vzdialenej budovy, čo bolo nepohodlné najmä pre tých skoršie narodených.
Fototerapia sa indikuje pacientom s atopickým exémom, psoriázou pri chronickom prurituse, či vitiligu.
Pre lôžkových pacientov budú odteraz komfortnejšie aj vyšetrenia. Vynovili pre nich ošetrovňu, ktorú zariadili vybavením zhotoveným na mieru.

Žiaric290

 

 

Foto: Juraj Miškovič

Na obr. : (vľavo) UV žiarič, (vpravo) ošetrovňa

Ošetrovňa290

 

Zakúpenie prístroja a rekonštrukcia ošetrovne si vyžiadali  finančné prostriedky vo výške 6 100 Eur. Väčšia časť z nich pochádzala z príspevkov Neinvestičného fondu DERMAT, ktorý pôsobí pod hlavičkou kliniky a získané prostriedky využíva  na podporu svojej činnosti. Zvyšnou čiastkou prispel rozpočet nemocnice.

Dermatologická klinika FNsP FDR je nielen významným pracoviskom diagnostiky a liečby kožných ochorení,je zároveň jediným lôžkovým oddelením v Banskobystrickom kraji. Ročne tu hospitalizujú okolo tisíc pacientov so závažnými kožnými ochoreniami. Klinika je na Slovensku jedným zo siedmych centier pre biologickú liečbu psoriázy.