Koncert vniesol do nemocnice atmosféru Vianoc

Koncert290Pacientom, ktorým zdravotný stav neumožnil tráviť predvianočné chvíle v kruhu svojich blízkych, sme vo FNsP F.D. Roosevelta spríjemnili usporiadaním Vianočného koncertu. O sviatočnú atmosféru sa v pondelok 16. decembra 2013 v návštevnej hale nemocnice postarali žiaci  Súkromnej základnej umeleckej školy Róberta Tatára a Dievčenský spevácky zbor Dolce Canto pri ZUŠ J. Cikkera v Banskej Bystrici.
    
Usporiadanie koncertu vo  FNsP F.D. Roosevelta je novinkou. „Chceme týmto dokázať, že sa v nemocnici nestaráme len o telesnú schránku našich pacientov, ale záleží nám aj na ich pohode, a aby sa cítili príjemne.“ priblížil riaditeľ nemocnice Vladimír Baláž dôvody, pre ktoré nám na usporiadaní podujatia záležalo.
    Návštevníci si počas koncertu mohli pochutnať aj na „riaditeľskej vianočnej kapustnici“ a medovníkoch.
    Podujatie sa stretlo s veľmi dobrou odozvou a nebudeme klamať, keď povieme, že mnohí z návštevníkov ním boli nadšení. Veríme, že sme toho roku založili vo FNsP F.D. Roosevelta novú tradíciu.