Prosba : Mamičky, ak máte nadbytok mlieka – darujte ho!

Výzva290Banka ženského mlieka vo FNsP F.D. Roosevelta v období posledných týždňov zaznamenáva nedostatok darkýň ženského mlieka a úbytok jeho zásob.
Prosíme mamičky z okolia Banskej Bystrice (zo vzdialenosti do 30 km), ktoré majú nadbytok materského mlieka, aby sa prihlásili na telefónnom čísle 048/441 2350, 048/441 2755 alebo na e-mail , prípadne osobne na Oddelení neonatológie a JIRS.
Ženské mlieko je najvhodnejšou výživou pre  predčasne narodených, alebo ťažko chorých novorodencov. V prípade, že matky nemôžu dojčiť, ich dieťatko je počas pobytu v našej nemocnici kŕmené mliekom  práve z Banky ženského mlieka.
Žena darovaním mlieka pomôže nielen bábätkám mamičiek, ktoré s dojčením také šťastie nemali, ale môže si aj privyrobiť. Ženy, ktoré sa rozhodnú stať darkyňami, u nás vyšetríme aj zaškolíme. O zber mlieka sa denne postará zdravotná dopravná služba.
Banka ženského – materského mlieka vo  FNsP F.D. Roosevelta je  jednou zo šiestich certifikovaných bánk na Slovensku.

 

Darkyňou ŽM môže byť zdravá žena, ktorá:
1.    nemá žiadne chronické či systémové ochorenie,
2.    má svojho mlieka viac, ako potrebuje pre svoje vlastné dieťa,
3.    neužíva dlhodobo žiadne lieky, ani homeopatiká, s výnimkou antikoncepcie a občasného užívania paracetamolu,
4.    nesmie fajčiť, piť alkoholické nápoje, užívať omamné látky a viesť promiskuitný sexuálny život,
5.    nemá v anamnéze prekonanie hepatitídy typu B.

Darkyňou nemôže byť žena, ktorá:
1.    dostala za posledných 12 mesiacov transfúziu krvi alebo iný krvný derivát,
2.    bola pred rokom 1985 liečená ľudským pituitárnym (rastovým) hormónom,
3.    dojčí dieťa s akýmkoľvek infekčným ochorením,
4.    žena s alergickým ochorením, môže byť darkyňou len pre vlastné dieťa.