Vo FNsP F.D. Roosevelta sa opäť operuje

Operacna_salaVo FNsP F. D. Roosevelta sa po minulotýždňovom sťahovaní operačných sál do zrekonštruovaných priestorov opäť operuje.
Po presťahovaní vybavenia sál, zabezpečení  sterility a bezpečnosti práce v nových priestoroch, boli v spolupráci s dodávateľom stavby a vzduchotechniky oživené systémy ako klimatizácia, medicinálne plyny, osvetlenie, elektronické nastavenia dverí atď. Ku koncu týždňa si lekári a  personál  vyskúšali cvičnú prevádzku nových sál bez pacienta.
Sťahovanie prebehlo bez problémov a v plánovanom termíne od prvého októbra sme zahájili plnú operačnú prevádzku. Na sálach pobeží prevádzka kvôli druhej etape rekonštrukcie na dve zmeny.
Prvých pacientov si na vynovených sálach odoperovali traumatológovia, chirurgovia a neurochirurgovia.
Na obr. : Jedna zo zrekonštruovaných operačných sál

 

V prvej etape  projektu prešla kompletnou  rekonštrukciou časť operačného traktu, v ktorej sa nachádza osem operačných sál a k nim prislúchajúce priestory pre sterilizáciu, sklady a  personál a taktiež sa vybudovala prvá časť urgentného príjmu.
V druhej etape prejde renováciou ďalších osem operačných sál a ostatné priestory urgentného príjmu a centrálnej sterilizácie.
Rekonštrukcia sa začala v októbri 2011 a plánovaný termín ukončenia je v októbri 2013.
Projekt Komplexnej rekonštrukcie operačných sál, urgentného príjmu a centrálnej sterilizácie Fakultnej nemocnice s poliklinikou F. D. Roosevelta Banská Bystrica je spolufinancovaný  Európskou úniou z Európskeho fondu regionálneho rozvoja.
Projekt bol schválený Ministerstvom zdravotníctva SR ako riadiacim orgánom v rámci Operačného programu Zdravotníctvo v roku 2010.
Do projektu boli doteraz preinvestované zdroje vo výške  12,2 mil. €. Celkové náklady na rekonštrukciu dosiahnu sumu 26,5 mil. €.