Riaditeľka nemocnice Miriam Lapuníková hosťom v štúdiu TV Hronka

Ing Lapunikova v TV Hronka - relácia Náš hosť


O budúcnosti, cieľoch, silných stránkach, ale aj

nedostatkoch rozprávala riaditeľka nemocnice v štúdiu TV Hronka.