v nemocnici platí zákaz návštev!

Vzhľadom na nárast výskytu akútnych respiračných ochorení, chrípky a chrípku napodobňujúcich ochorení sú od 19. februára 2016 až do odvolania zakázané návštevy príbuzných pacientov na všetkých oddeleniach FNsP F.D.Roosevelta Banská Bystrica.