ZRUŠENÝ ZÁKAZ NÁVŠTEV

Na základe informácie Regionálneho úradu verejného zdravotníctva o výraznom poklese chorobnosti na akútne respiračné ochorenia, bol dnešným dňom (7.3.2016) zrušený zákaz návštev príbuzných pacientov na všetkých oddeleniach FNsP F.D.Roosevelta.