Výťažok z futbalového zápasu bude venovaný Neonatolgickej klinike SZU

pozvanka verejnost