Pri príležitosti Medzinárodného dňa sestier boli ocenené štyri sestry z našej nemocnice

18575686 1697331730284956 488548620 oPočas slávnostného seminára pri príležitosti Medzinárodného dňa sestier boli za svoju obetavú prácu ocenené niekoľké sestry z banskobystrických zdravotníckych zariadení. Z FNsP F.D.Roosevelta si ocenenie odniesli štyri sestry.

Ošetrovateľstvo je najstaršia činnosť zameraná na ochranu, podporu a uchovanie zdravia, ale aj starostlivosť o chorých. Bez práce sestier by nebolo poskytovanie zdravotnej starostlivosti kompletné. Pri príležitosti ich medzinárodného sviatku im patrí hlboká vďaka.

Ocenené sestry z FNsP F.D.Roosevelta:
1. Ivana Mikušincová Oddelenie urgentného príjmu
2. Marta Palková II. Chirurgická klinika SZU
3. PhDr. Jana Vnenčáková HEGITO
4. Martina Šotik Horvátová Interná ambulancia

Seminár sa konal 10. mája 2017 v hoteli Dixon v Banskej Bystrici. Organizátormi a spoluorganizátormi boli Územná sekcia zdravotníckych pracovníkov nelekárskych odborov v BB SSSaPA. SSLaA, org. zložiek SLS, DFNsP v B. Bystrici, FNsP FDR v B. Bystrici, Mammacentum sv. Agáty Banská Bystrica a.s. a SsÚSCCH a.s., Banská Bystrica.


Takmer 200 účastníčok si prostredníctvom 16 odborných prednášok malo príležitosť rozšíriť vedomosti z rôznych oblastí ošetrovateľskej starostlivosti.