Uskutočnili sa prvé Banskobystrické dni anestézie

BBDA prednasky 290Počas  víkendu 10.-11. júna 2017 sa v kinosále Múzea SNP konala aj prednášková časť prvých Banskobystrických dní anestézie (BBDA), ktoré nadväzujú na formát niekoľkých úspešných ročníkov Banskobystrických dní pediatrickej anestézie.

          Témou BBDA 2017 bol koncept ERAS - enhanced recovery after surgery a jeho implementácia do každodennej klinickej praxe.  ERAS je predmetom odborných multiodborových diskusií v posledných rokoch, pričom jeho implementácia narastá.  Aj preto sa  organizátori KAIM FNsP FDR BB a KPAIM DFNsP BB rozhodli venovať problematike ERAS tohtoročné BBDA.


BBDA prednasky2 290BBDA 2017 ponúkla multidisciplinárny pohľad  chirurgických disciplín (gynekológia, chirurgia, urológia, traumatológia), anestéziológov či fyzioterapeutov s cieľom optimalizovať
perioperačné obdobie pacienta. Túto skutočnosť v príhovore zdôraznil  doc. MUDr.Igor Martuliak, PhD., ktorý v mene vedenia FNsP FDR BB privítal účastníkov spolu s prednostom KAIM FNsP FDR MUDr. Jozefom Valkym,PhD.,CETC.
Naším vzácnym hosťom bol hlavný odborník MZ SR pre anestéziológiu a intenzívnu medicínu doc. MUDr. Jozef Firment, PhD., prednosta KAIM UNLP KE.
BBDA prednasky1 290Počas odborného programu okrem vyžiadaných prednášok prebehla široká multiodborová diskusia k jednotlivým bodom ERAS ako bolesť, lačnenie či demitácia.
BBDA ponúka  priestor  pre multidisciplinárnu odbornú debatu na témy perioperačnej starostlivosti o pacienta.
Veríme, že v tejto debate budeme pokračovať budúci rok v júni  na BBDA 2018.

MUDr. Michal Venglarčík
Klinika anestéziológie a intenzívnej medicíny FNsP FDR