Techniky regionálnej anestézie prednášali odborníci na Bystrickom mikulášskom kurze

BMK 2017 290Viac ako 43 anesteziológov a algeziológov z celého Slovenska, Poľska, Rakúska a Českej republiky privítal uplynulý víkend 2.-3.12.2017 IV. Bystrický Mikulášsky Kurz regionálnej anestézie, ktorý už tradične organizuje II. Klinika anestéziológie a intenzívnej medicíny SZU FNsP F.D.Roosevelta Banská Bystrica v spolupráci s FZ SZU Banská Bystrica a Sekciou regionálnej anestézie SSAIM: SKARA.
Témou BMK 2017 boli techniky regionálnej anestézie dolnej končatiny ako aj problematika komunikácie anesteziológa a operatéra na tému regionálna anestézia. Účastnici kurzu sa okrem teoretickej časti venovali aj praktickému nácviku blokád formou ultrazvukového workshopu a nácviku foriem komunikácie

BMK 2017 290medzi členmi operačného tímu pod dohľadom právnika a klinického psychológa. Tohtoročný kuz obohatili svojou prítomnosťou naši vzácni hostia: Dr. Luboš Beňo, KAIM Masarykovej nemocnice Ústi nad Labem, Česká republika; Dr. Dirk Karovič, PhD., ordinár pre regionálnu anestéziu LK Mödling, Rakúsko; Dr. Ivan Grgač, LKH Wiener Neustand, Rakúsko a Dr. Andrzej Daszkiewicz , vedecký sekretár ESRA Polsko.

Veríme, že o rok sa opäť stretneme spoločne v decembri na V. BMK 2018.

MUDr. Michal Venglarčík, PhD., II. KAIM SZU FDR BB