Dva nové prístroje darovala nemocnici COOP Jednota Krupina SD

Dar Coop 290Dva nové prístroje získala FNsP F. D. Roosevelta Banská Bystrica darom od slovenského obchodného reťazca COOP Jednota Krupina, SD. Symbolický šek v hodnote 10 000 eur odovzdal vedeniu nemocnice v piatok 2. februára 2018  predseda predstavenstva spoločnosti Jozef Vahančík.

Darované prostriedky sa nemocnica rozhodla využiť na potrebné dovybavenie dvoch oddelení. Transportný urgentný vozík  bude slúžiť  novozriadenému pracovisku maxilofaciálnej chirurgie. Vozík umožní pacienta vo vážnom stave nielen prevážať, ale ho okamžite a kvalitne diagnostikovať. Bez toho, aby pacienta museli prekladať z lôžka na lôžko môžu ho priamo aj röntgenovať.
Parný sterilizátor pomôže zákrokovým sálam, kde uskutočňujú jedinečné robotické operácie. Ušetrí im čas, kedy Sterilizátor290by medzi operáciami museli čakať na dodanie sterilizovaných nástrojov.
Naša spoločnosť pôsobí v regióne, ktorý je spádovou oblasťou tohto významného zdravotníckeho zariadenia.  Či už sa jedná o našich zamestnancov, členov nášho družstva, či našich každodenných zákazníkov, pre mnohých z nich je to koncové zariadenie a posledná nádej na vyriešenie ich zdravotného problému,“ uviedol Jozef Vahančík.

COOP Jednota Krupina, SD spolu s nadáciou spoločnosti  podporuje nemocnicu už od roku 2012. Vďaka ich každoročným  finančným príspevkom má nemocnica nové pôrodné lôžko, injekčné dávkovače, nefroskop aj niekoľko polohovateľných  postelí.

 

Obr. hore - zľava MUDr. Vladimír Baláž, PhD., MUDr. Milan Urbáni, MPH, Ing. Jozef Vahančík (COOP Jednota Krupina), Ing. Miriam Lapuníková, MBA, Ing. Ivana Sklenková, MUDr. Rastislav Slávik