NÁZOR: Ako vníma protichodné názory okolo rekonštrukcie našej nemocnice jeden z primárov

" Výstavba tristolôžkového zdravotníckeho zariadenia nie je alternatívou modernizácie fakultnej nemocnice s tradíciou.

FNsP. F. D. Roosevelta je inštitúciou plniacou úlohy regionálnej, nadregionálnej,resp. celoslovenskej nemocnice. Ročne je v nej hospitalizovaných štyridsaťtisíc pacientov. Ambulancie navštívi pol milióna pacientov. Paraklinické pracoviská ako sú laboratóriá, sonografy, röntgeny, CT, MR vykonajú necelé štyri milióny vyšetrení. Zariadenie disponuje najmodernejším pracoviskom urgentnej starostlivosti schopným zvládať starostlivosť o náhle zhoršenie zdravotného stavu od jednotlivcov až po hromadné úrazy a katostrofy (cca päťdesiattisíc pacientov). Nemocnica koexistuje v symbióze so Stredoslovenským ústavom srdcových a cievnych chorôb, ale najmä s Detskou fakultnou nemocnicou s poliklinikou v Banskej Bystrici a pre činnosť týchto špičkových zariadení je esenciálna.
Pracoviská FN sú nepostrádateľnou súčasťou pregraduálneho aj postgraduálneho vzdelávania sestier a lekárov.
Starostlivosť o pacientov a vzdelávanie zabezpečuje špičkový a zohratý tím, 2290 zdravotníckych a nezdravotníckych pracovníkov s dlhoročnou tradíciou. Jeho hodnota sa nedá finančne vyčísliť. Rozbitie tímu by znamenalo pre slovenské zdravotníctvo nenahraditeľnú stratu.
Ťažko je vyčísliteľná hodnota funkčných prístrojov, nových operačných sál, pracoviska urgentného príjmu, laboratórií, sonografov, CT a MR prístrojov, lineárneho urýchľovača a pod. Ak by sme si niečo podobné chceli kúpiť dnes, určite hovoríme o sume presahujúcej miliardu eur. Nehovoriac o obrovskej škode, ak by sme budovy a prístroje nechali schátrať.

Z horeuvedného je nanajvýš zrejmé, že tristolôžkové zariadenie, s kapacitou malej okresnej nemocnice, nie je schopné zvládnuť ani zlomok úloh stojacich denne pred FNsP. F. D. Roosevelta. Už len lobovanie za takýto nezmysel považujeme za hazard so zdravím obyvateľov nielen nášho regiónu, ale aj Slovenska.

Suma určená na modernizáciu predstavuje len zlomok súčasnej hodnoty fakultnej nemocnice, a umožní v priebehu relatívne krátkej doby modernizáciu špičkového zdravotníckeho zariadenia tak, aby mohlo poskytovať starostlivosť na úrovni 21. storočia.
Budovanie Fakultnej nemocnice F. D. Roosevelta stálo ako nás tak aj predchádzajúce generácie štyridsať rokov trvajúce obrovské úsilie, ktoré bolo korunované vynikajúcimi výsledkami. Nahazardujme, prosím, s týmto pokladom".

MUDr. Juraj Šváč, PhD. 

primár II. Internej kliniky SZU