logofdr   Fakultná nemocnica s poliklinikou F. D. Roosevelta Banská Bystrica

Námestie L. Svobodu 1,  975 17 Banská Bystrica, SR
 


Náš tím

Lekári gynekologicko - pôrodníckej kliniky SZU:

titul priezvisko meno tituly funkcia
MUDr.  Dókuš Karol   doc., PhD. lekár, prednosta kliniky
MUDr. Hudec Boris   lekár, zástupca prednostu
MUDr. Škerlík Eduard   lekár, zástupca prednostu
MUDr. Hunák Peter   ordinár - onkológia
MUDr. Kamenský Miroslav   ordinár - plán. rodičovstvo
MUDr. Khachouk Amer   atestovaný lekár
MUDr. Bieliková Lenka   sekundárny lekár
MUDr. Molitorisová Dagmar   sekundárny lekár
MUDr. Palúch Peter   sekundárny lekár
MUDr. Hudecová Mária   sekundárny lekár - MD
MUDr. Rosová Lenka   sekundárny lekár
MUDr. Schwarz Richard   atestovaný lekár
MUDr. Kučerová-Valaská Ingrid   sekundárny lekár
MUDr. Šváčová Lenka   sekundárny lekár
MUDr. Kantorová Jana   atestovaný lekár - MD
MUDr. Kováčová Alžbeta   sekundárny lekár
MUDr. Barboríková Petra   sekundárny lekár
MUDr. Uhliarová Jana   sekundárny lekár
MUDr. Školka  Richard   sekundárny lekár
MUDr. Kurasov Maksym   sekundárny lekár
MUDr. Melicherčík  Jozef   sekundárny lekár
MUDr. Luptáková  Marta   sekundárny lekár
MUDr. Vaisová Romana    
MUDr. Kučerová - Valaská      

tím gynekologicko pôrodníckej kliniky