logofdr   Fakultná nemocnica s poliklinikou F. D. Roosevelta Banská Bystrica

Námestie L. Svobodu 1,  975 17 Banská Bystrica, SR
 


Profesijný životopis - Mgr. Mišániová Ľubica

Meno a priezvisko: Mgr. Mišániová Ľubica
Oddelenie: Hematologické oddelenie
Pracovná činnosť: vedúca sestra

Stredoškolské vzdelanie:
v r.1982 ukončená SZŠ v Banskej Bystrici v odbore zdravotná sestra
Vysokoškolské vzdelanie:
v r.2013 ukončené magisterské štúdium v odbore ošetrovateľstvo na
Fakulte zdravotníctva SZU Bratislava so sídlom v Banskej Bystrici
Ďalšie vzdelanie:
v r.1998 – VOV, študijný odbor všeobecná diplomovaná sestra
v r.2002 – kvalifikačný kurz v manažmente v zdravotníctve Bratislava
v r.2003 – ŠŠ – ošetrovateľská starostlivosť v onkológii

Pracovné skúsenosti na iných pracovných pozíciách v rámci FNsP FDR BB
- 1.augusta 1982 nástup do zamestnania ako sestra v trojsmennej prevádzke na hematologické odd.
  (v tom čase bolo oddelenie súčasťou interného oddelenia ) v B.Bystrici
- od r.1986 som bola preradená na hematologickú JIS ako sestra v trojsmennej prevádzke
- v r.1995 – 2000 som pracovala ako staničná sestra na hematologickom oddelení
- od r.2000 pracujem na pozícii vedúcej sestry Hematologického oddelenia FNsP FDR B.Bystrica

Členstvo v odborných spoločnostiach:
SKSaPA SLS, SSSaPA – sekcia sestier pracujúcich v HTO