logofdr   Fakultná nemocnica s poliklinikou F. D. Roosevelta Banská Bystrica

Námestie L. Svobodu 1,  975 17 Banská Bystrica, SR
 


II. Interná klinika SZU - Hepatologicko-gastroenterologické transplantácie


Vedenie:
MUDr. Ľubomír Skladaný, PhD. , h.docprimár
MUDr. Ľubomír Skladaný, PhD. , h.doc
e-mail:


Vnencakova--hegoVedúca sestra
PhDr. Jana Vnenčáková
tel. č. 048/441 2685
e-mail:


 

HEGITO – Hepatologické, gastroenterologické a transplantačné oddelenie II. Internej kliniky SZU vzniklo v auguste 2010.

Dôvodov na vznik tohto oddelenia bolo niekoľko:

1 - narastajúca chorobnosť v hepatológii;

2 - potreba špecializovanej a vysoko špecializovanej starostlivosti všetkých stupňov – organizácia neodkladnej starostlivosti, lekárska a ošetrovateľská starostlivosť - o pacientov s chorobami tráviaceho traktu a pečene, najmä v ich pokročilých štádiách; táto je vyjadrená obzvlášť pri:

    1. diagnostike a liečbe zlyhania pečene (TIPS – vnútropečeňový skrat, MARS – „umelá pečeň“, transplantácia pečene a i.),
    2. diagnostike a liečbe krvácania pri portálnej hypertenzii,
    3. diagnostike a liečbe nádorov pečene,
    4. liečbe zápalových ochorení čreva a pankreasu (indikácia biologickej liečby IBD, ERCP s výkonmi na žlčových cestách a pankrease),

3 - potreba analyzovania chorobnosti, úmrtnosti, výsledkov liečby, nákladov a ich štatistického spracovania, ako aj šírenia získaných poznatkov.

Tieto aktivity HEGITO majú multidisciplinárny charakter a sú organicky naviazané hlavne na II. Chirurgickú kliniku SZU, Transplantačné centrum, Oddelenie rádiodiagnostiky, Oddelenie klinickej biochémie, Oddelenie klinickej mikrobiológie, OAIM a i.. Vďaka novému oddeleniu sa štandardizuje starostlivosť o pacientov pred a po transplantácii pečene a starostlivosť o pacientov s nádormi pečene.

Logistická koordinácia hospitalizácií a multidisciplinárnych peritransplantačných protokolov sa vykonáva prostredníctvom koordinátora – Ing. A. Dropčovej (Tel.č.: 048/441 26 85, e – mail: )

Oddelenie je situované na 9. poschodí Monobloku B2. Má kapacitu 32 lôžok.

Odbory oddelenia:
Gastroenterológia
Hepatológia

 
       

Dokumenty na stiahnutie:
ERCP – žiadosť o vyšetrenie
Date 02-12-2015 Filesize 73.5 KB Download 1417
Sprievodny list k prijmu pacienta na HEGITO BB
Date 22-02-2015 Filesize 352.4 KB Download 2736
Hernia repair in patient with advanced cirrhosis and refractory ascites using peritoneal dialysis catheter for ascites drainage.
Date 22-02-2015 Filesize 1.28 MB Download 1116
Tolerance of carvedilol in patients with advanced cirrhosis.
Date 22-02-2015 Filesize 2.39 MB Download 980
Spontánna bakteriálna peritonitída u cirhotických pacientov prijatých na hospitalizáciu do nemocnice tretieho typu so stredným a tenzným ascitom.
Date 22-02-2015 Filesize 919.09 KB Download 1277
Surveillance HCC v rizikovej kohorte pacientov HEGITO BB – Prvé výsledky.
Date 22-02-2015 Filesize 888.43 KB Download 819
Hepatocelulárny karcinóm – Analýza kohorty.
Date 22-02-2015 Filesize 154.07 KB Download 981