logofdr   Fakultná nemocnica s poliklinikou F. D. Roosevelta Banská Bystrica

Námestie L. Svobodu 1,  975 17 Banská Bystrica, SR
 


Hniezdo záchrany

Vo Fakultnej nemocnici F. D. Roosevelta sa nachádza verejný inkubátor,
ktorý je súčasťou jedinečného projektu – projektu Hniezda záchrany.
Do verejného inkubátora môže žena, ktorá sa ocitla v krajnej životnej situácii po utajenom pôrode odložiť novorodenca a zachrániť mu tak život.
Odloženie dieťaťa do Hniezda záchrany je považované za krajné riešenie, žena však zaň nie je trestne stíhaná.
Je zaručená anonymita ženy.

Umiestnenie inkubátora vo FNsP FDR:
- pri vchode do návštevnej haly v lôžkovej časti (monobloky) na 0. poschodí.

hniezdo záchrany inkubator 

Postup pri otvorení inkubátora
1. Zdvihnite roletu.
2. Potlačte západky smerom dole a vyklopte dvierka smerom k sebe.
3. Položte dieťa.
4. Zatvorte dvierka a potlačte západky smerom nahor.
5. Do 5 minút príde personál, ktorý sa o dieťa postará!
Realizátor projektu:

Občianske združenie Šanca pre nechcených
Jadranská 34, 841 01 Bratislava
Šanca pre nechcených
Non - stop linka Hniezda záchrany: 0905 888 234


      sanca