logofdr   Fakultná nemocnica s poliklinikou F. D. Roosevelta Banská Bystrica

Námestie L. Svobodu 1,  975 17 Banská Bystrica, SR
 


Čo je u nás nové

OCENENIE IN MEMORIAM PRE PROFESORA KOTHAJA ZA CELOŽIVOTNÉ ZÁSLUHY V OBLASTI VEDY A TECHNIKY

prof.Kothaj zmenšCenu za vedu a techniku 2018 v kategórii Cena za celoživotné zásluhy v oblasti vedy a techniky za rok 2018 získal in memoriam chirurg profesor Peter Kothaj.

Ocenenie za zosnulého profesora Kothaja prevzali počas slávnostného galavečera 8. novembra 2018 v Incheba Expo Bratislava jeho traja synovia s manželkami. Profesor získal ocenenie za prínos pre rozvoj laparoskopie na Slovensku, za rozvoj hepatopankreatobiliárnej chirurgie a za vznik gastroenterochirurgickej katedry SZU.

Ocenenia každoročne udeľuje Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky v spolupráci s Centrom vedecko-technických informácií SR a jeho Národným centrom pre popularizáciu vedy a techniky v spoločnosti vedecko-výskumných pracovníkov za ich prínos v oblasti vedy, techniky a inovácií.

Prof. MUDr. Peter KOTHAJ, PhD. patril medzi uznávaných chirurgov s medzinárodným renomé. Väčšinu svojho profesijného života pôsobil na II. Chirurgickej klinike SZU vo FNsP F.D. Roosevelta Banská Bystrica, o ktorej vznik sa v nemalej miere zaslúžil a od roku 1992 bol jej prednostom. Pod jeho vedením sa z kliniky stalo špičkové pracovisko s komplexnou škálou chirurgických výkonov, ako aj špecifických výkonov, ktoré sa v iných nemocniciach na Slovensku nevykonávajú. Pod jeho vedením sa stala FNsP F. D. Roosevelta priekopníkom v zavádzaní laparoskopických operácii v SR. Stál pri prvej transplantácii pečene, aj prvej chirurgickej roboticky asistovanej operácii na Slovensku. Zomrel po ťažkej chorobe v apríli v roku 2017.


VIDEO: DOBRÝ PRÍBEH našej nemocnice

Dobry_pribeh


Otvorili sme Oddelenie maxilofaciálnej chirurgie

facio-87 zmenšPacienti s úrazmi a nádormi v tvárovo-čeľustnej oblasti majú konečne dostupnú chirurgickú zdravotnú starostlivosť aj v banskobystrickom kraji. Vo fakultnej nemocnici s poliklinikou F. D. Roosevelta Banská Bystrica 26. októbra 2018 slávnostne otvorili zrekonštruované priestory nového Oddelenia maxilo-faciálnej chirurgie.

Tím odborníkov pomáha najmä pacientom s úrazmi a onkologickými ochoreniami v oblasti tváre.
„Zaoberáme sa najmä liečbou nádorov v oblasti dutiny ústnej, tváre a krku. V tejto oblasti poskytujeme komplexnú chirurgickú liečbu, vykonávame celé spektrum operačných výkonov od jednoduchých zákrokov po rozsiahle resekčné zákroky. Vzniknuté defekty rekonštruujeme s využitím komplexných chirurgických postupov rekonštrukčnej chirurgie, vrátane voľných mikrovaskulárnych lalokov. Pacientom po úraze poskytujeme liečbu zlomenín tvárových kostí, poranení zubov a mäkkých tkanív tváre,“ vysvetlil primár Oddelenia maxilofaciálnej chirurgie Rastislav Slávik. Napríklad mužovi po výbuchu zábavnej pyrotechniky poskytli takú odbornú chirurgickú starostlivosť, že mu úraz na tvári nezanechal takmer nijaké viditeľné následky. Ďalšiemu zas časti rakovinou poškodených tvárových kostí po ich odstránení dokonca vymodelovali z kosti pacientovho predkolenia. Spevnili ich titánovými dlahami, ktoré na mieru vyhotovili podľa predlohy pacientovho CT na 3D tlačiarni.


Čítať ďalej...

FNSP F.D.ROOSEVELTA JE HISTORICKY PRVÝKRÁT NEMOCNICOU ROKA. NIEKOĽKO ROKOV JE LÍDROM V TRANSPARENTONOSTI .

FNsP F.D. Roosevelta Banská Bystrica bola v hodnotení slovenských nemocníc Inštitútom pre ekonomické a sociálne reformy po prvý raz vyhlásená za nemocnicu roka. Podľa Transparency International je niekoľko rokov lídrom v transparentnosti nemocníc.


Inštitút INEKO štvrtý rok hodnotil úroveň slovenských nemocníc. FNsP F.D.Roosevelta Banská Bystrica si po prvýkrát siahla na tú najvyššiu priečku a stala Nemocnicou roka 2018.
Ocenenie vnímam s pokorou ako výsledok nášho tímového, a to každodenného, neraz až mravčieho úsilia. Ukazuje, že naše spoločné priority a nastavené procesy sú cielené. Dlhodobo sa snažíme profilovať ako pacientsky orientovaná a otvorená nemocnica. V duchu týchto hodnôt prijímame opatrenia, a snažíme sa o neustále zvyšovanie kvality zdravotnej starostlivosti poskytovanej našim pacientom. Som presvedčená, že to, čo z nás robí najlepšiu nemocnicu vo svojej kategórii, sú naši zamestnanci. Patrí im preto moje veľké ďakujem.
Zároveň si však musíme povedať, že toto ocenenie je aj obrovský záväzok. Záväzok, aby sme v skvalitňovaní podmienok pre našich pacientov, ale samozrejme aj pre našich zamestnancov, naďalej pokračovali,“ hovorí Miriam Lapuníková, generálna riaditeľka FNsP F.D. Roosevelta Banská Bystrica.


Čítať ďalej...

POZITÍVNY VÝSLEDOK RECERTIFIKAČNÉHO AUDITU JE NÁŠ SPOLOČNÝ ÚSPECH

certifikátV septembri 2018 skupina audítorov vykonala v našej nemocnici recertifikačný audit, ktorého cieľom bolo stanoviť zhodu systému manažérstva kvality aplikovaného v našej nemocnici s požiadavkami revidovanej normy EN ISO 9001:2015.
Za úspešné obhájenie certifikátu a predĺženie jeho platnosti na ďalšie trojročné obdobie patrí poďakovanie všetkým našim zamestnancom, ktorí svojou každodennou poctivou prácou prispievajú k funkčnosti a zvyšovaniu efektívnosti nášho systému kvality.
V neposlednom rade sa chceme poďakovať všetkým pacientom, ktorí prostredníctvom dotazníkov spokojnosti a spätnej väzby či už pozitívnej alebo negatívnej nám pomáhajú formovať politiku a ciele kvality.